SECHABA MAKORO

OWEZOKUHLALISWA kwaBantu KwaZulu-Natal wesula izinyembezi zomsubathi weHollywoodbets ngokubona omunye wemindeni ihleli ehlane iswele ikhaya nxashana ezilolonga lokho obekumenza agqilazeke angabe esagxila kahle uma egijima. 

Lo msubathi owu-Ayanda Mlotshwa unikele ezinkundleni zezokuxhumana wafaka izithombe zomuzi wakwaSibisi eSinathing eMgungundlovu enxusa noma ngabe wubani ongaba nosizo ukuze kwakhelwe lomndeni indlu ehloniphekile nenesithunzi.

UDkt Ntuthuko Mahlaba ophathiswe uMnyango wezokuHlaliswa kwaBantu nezeMisebenzi yoMphakathi KwaZulu-Natal obephelezelwa ngabe-Elton Ngcobo Foundation  bahambele kwaSibisi beyobona ukuthi ikuphi okungaphuthunywa ngokwakhiwa kwendlu yalomndeni. Bafike bakhangwa nangumndeni wakwaMolefe owakhelene nowakwaSibisi nawo ohlala endlini edilikayo. Lo mndeni onamalungu awu-8 obuthembele ekuphileni ngemali yesibonelelo sezingane ezimbili sewuzokwakhelwa wuhulumeni indlu njengoba obuhlala kuyona beyifikiselana ngamahloni ngenxa yesimo sayo ebesibeka nempilo yawo engcupheni ngokudilikelwa wudonga.

Esitatatimendeni saboMnyango wezokuHlaliswa kwaBantu nezeMisebenzi yoMphakathi esikhishwe ngokubambisana nabe-Elton Ngcobo Foundation sithe abakwaSibisi nabakwaMolefe bazohlinzekwa ngezindlu zesikhashana ezingolindela ngesikhathi kusahlelwa ukwakhiwa kwezihloniphekile. Lezi zindlu kuthiwe zizolethwa ezinsukwini ezizayo bese ukwakhiwa kwezangempela kuqale ezinyangeni ezintathu.

U-Ayanda ubonge ukuthi lokhu  kukhathazeka abenakho ngomuzi wakwaSibisi sekuzoba ngumlando manje. “Ngijatshuliswa ukuthi sekuzosizakala nomunye umndeni wakwaMolefe owakhelene nabakwaSibisi nawo ozokwakhelwa indlu.  Kangazi ukuthi ngingabonga kanjani kubo bonke abanikelile ekulekeleleni lo mndeni engangiwukhalela ngize ngifaka izithombe ezinkundleni zezokuxhumana,” kusho yena.

U-Amahle Sibisi (21) udlulise ukubonga ku-Ayanda ngokuzinikela kwakhe njengoba sebezoba nekhaya elihloniphekile kulandela ukufika kukaNgqongqoshe uDkt Mahlaba ehambisana nabe-Elton Ngcobo Foundation.  Uthe isifiso sakhe ukuba yiphoyisa lomgwaqo kodwa amaphupho aseshabalele ngoba kayikho imali yokuyoqeqeshelwa lezi fundo.