SECHABA MAKORO

SEYIFANA neva eliphukele enhliziyweni eyokusocongwa kwabaholi bomdabu KwaZulu-Natal kuNkk Bongi Sithole Moloi ophathiswe uMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu kulesi sifundazwe njengoba ethi lezi zigameko ziphazamisa ukuhanjiswa kwentuthuko yomphakathi kubantu abakhele izizwe zamakhosi.

Ngeledlule isizwe saKwaNyavu eMkhambathini sisale sethukile kulandela ukuhlaselwa komuzi wenkosi yesizwe nokho egcine isindile kulesi sigameko sokuhlaselwa. Kubikwa ukuthi kudubuleke amalungu amabili eNkosi Sibonelo Aubrey Ngcobo agcine ngokudlula emhlabeni. 

UNkk Sithole Moloi ngokubambisana noMnu Sipho Hlomuka ophathiswe uMnyango wezokuPhepha koMphakathi nokuXhumanisa nowezokuThutha KwaZulu-Natal sebedlulise ukudabuka ngokuqhubka kokusocongwa kwabaholi bomdabu. Bacele abomthetho ukukhipha wonke amangwevu ukuze kugcine kubanjwe izelelesi ezihlalise lubhojozi abaholi bomdabu.

Esitatimendeni esidluliselwe abezindaba ngokhulumela uMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natl uNkz Nonala Ndlovu sithe uNkk Moloi ukhathazekile ngokuhlaliswa lubhojozi kwabaholi bomdabu okukhulayo KwaZulu-Natal. “UNkk Moloi ophathiswe umnyango ucela abantu baKwaZulu-Natal ukubambisana nabomthetho ukuze kutholakale abahlaseli babaholi bomdabu. UNgqongqoshe udlulisa amazwi enduduzo emndenini wenkosi yaKwaNyavu nangokudlulelwa ngamalungu omndeni kulesi sigameko,” sisho kanje.

Indaba yokuhlaselwa kwabaholi bomdabu KwaZulu-Natal seyikhahlelwe kakhulu yiminyango ehlukene kuzwelonke okungowokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu ophathiswe uDkt Nkosazane DLamini Zuma owamaPhoyisa ophathiswe uMnu Bheki Cele. INkosi Lameck Mokoena enguSihlalo weCongress of Traditional Leaders of South Africa (Contralesa) nonobhala walenhlangano KwaZulu-Natal iNkosi Nhlakanipho Maphumulo yaseMbambangalo eMaqongqo sebephonsele inselelo uMnu Cele ukungenelela ngokushesha kulokhu kusocongwa kwabaholi bendabuka KwaZulu-Natal. Bathi lokhu kubulawa kwabaholi kuphazamisa izinhlelo zentuthuko yomphakathi ezisuke zibekwe eqhulwini ngamakhosi efuna kuthuthukiswe izizwe zawo.