SECHABA MAKORO

ABE-HOLLYWOOD Foundation bahambela phezulu emuva kokuphumelela kwezinhlelo zabo zokusebenzisana nabeNomzamo Mbatha’s Lighthouse Foundation emkhankasweni wokubungaza iqhaza labesifazane njengoba kuyinyanga yabo lena u-August osewahlonzwa kanjalo nguhulumeni ngokwekhalenda laseNingizimu Afrika. 

Laba be-Hollywood Foundation banikele ngoR1.5 million kwabeNomzamo Mbatha’s Lighthouse Foundation ukuze bakwazi ukuqhuba kahe umkhankaso wabo wokufukula abesifazane ukuze kufezeke lokho abakholelwa kukhona. 

AbeHolywood bathe kusezinhlelweni zabo ukulekelela ukufukulwa abesifazane kungaba ngezemidlalo kwiHolywoodbets Super League, Netball SA, kuze kufinyelele kulabo abazimisele ukuthuthukisa amabhizinisi abo. Nonyaka abesifazane bazobungazwa nge-Women in Business Award ngokusho kwabeHollywood Foundation njengengxenye yomkhankaso wokufukula abesifazane. Bathi lapha bafuna ukungabavaleli ngaphandle abesifazane abangene bagamanxa kwezamabhizinisi ngokuthi babaveze ukuze baziwe kanjalo namabhizinisi abo. Bathi owango-2021 umkhankaso wabo wakwazi ukusiza abesifazane abazimbandakanye kwezamabhizinisi abangu-21 iningi labo elingabanikazi bamabhizinisi.

UNomzamo Mbatha obechichima yinjabulo ngokusebenzisana nabeHollywood Foundationa ngaphansi kweNomzamo Mbatha’s Lighthouse Foundation uthe weswele amazwi angabonga ngawo ngokufezekisa lokho aphokophelele kukhona kokufukula abesifazane kwezamabhizisini ikakhulukazi lawo abazisungulele wona ngokwabo. “Kuyingqayizivele ukuba sivele ngesikhathi kuyinyanga yabesifazane hhayi ngoba sizobungaza nabo kodwa sizofukulana kwezamabhizinisi. Ukusebenzisana nabeHollywood Foundation kusho lukhulu kithina njengoba nyakanye ngo-2021 benze kahle kakhulu ekulekeleleni abesifazane kwezamabhizinisi. Siyabona ukuthi nalonyaka sizokwenza okukhulu ukubeka abesifazane esicongweni ngokuthi babe ngosomabhizinisi abaseqophelweni eliphezulu,” kusho yena.

UBabongile Mkhize oyi-Group Transforming Manager yaseHollywood Foundation utuse ubudlelwano ababakhe nabeNomzamo Mbatha’s Lighthouse Foundation ethi ukholwa ukuthi buzokwenza umehluko omkhulu ngokufukula abesifazane kwezamabhizinisi nokuphokophelisa lokho abazibekele khona empilweni yabo kokungena ngamandla kwezamabhizinisi lawo futhi abazisungulele wona.