Intatheliyephephandaba

Ukudla nezindlu kunesidingo esikhulu kulabo abakhahlanyezwe yizikhukhula zakamuva kepha izinsiza zokwelapha nazo zibaluleke kakhulu. 
Yingakho ushayelwe ihlombe umnikelo kaDkt Nondumiso Mzizana weSikelela Medical and Dental Suppliers (PTY) Ltd awukhiphele izisulu zezikhukhula. 
Le nkampani inikele ngezinsiza zokwelapha zenani elingaphezulu kwesigidi esi-R1 (million), izingubo zokulala, Izifonyo, amagilavu,, ifenisha, amalaptop amabili, izi-R100 000, amanzi asemabhodleleni nokunye okuningi. 
Amukela lo mnikelo egameni likaNdunankulu wesifundazwe uSihle Zikalala, uMphathiswa Wezempilo, uNomagugu Simelane, uthe: “Sifisa ukubonga kuDkt Mzizana nethimba lakhe ngokuphakamisa isandla basize esifundazweni esikhahlamezekile. Ukuthi bafake nezingubo zokulala nemisubelo kukhombisa ukuthi baziqonda kahle izidingo zabantu abangavikelekile besifundazwe sethu.”
UDkt Mzizana uthe ulijabulele ithuba lokunikela ukwenza ngcono impilo yabashaywe izikhukhula zakamuva. 
Lo mnikelo uzokwabelwa nezikhungo zezempilo esifundazweni ukusiza iziguli.